Elinvoimaa sähköstä.

Mieluummin omaa kuin vierasta energiaa. Suunnittelemme Perhoon tuuli- ja aurinkopuistoa, jolla on tärkeä tehtävä. Tuotamme suomalaisille kodeille ja teollisuudelle edullista sähköä paikallisia ihmisiä ja luontoa kunnioittaen.

9-12
Tuulivoimaloiden määrä (alustavasti)
70–170
Voimaloiden teho yhteensä, MW
2028
Tuotannon suunniteltu aloitus

Näin hanke etenee

2021–2022
Hankkeen valmistelu
11/2022
Kaavoitusaloitteen hyväksyminen
11/2022
Hankkeen esittely paikallisille asukkaille
2023
Ympäristövaikutusten arviointiprosessin aloitus
9/2023
YVA-ohjelma nähtävillä
2024
YVA-selostus
2024
Kaavaluonnos
Kaavaehdotus
+ 1 vuosi (kaavoituksen valmistumisesta)
Hankkeen valmistelu rakentamisvalmiuteen
Rakennusluvat
+ 2-3 vuotta (kaavoituksen valmistumisesta)
Rakentaminen
Sähköntuotanto alkaa

Kuuntelemme ja parannamme.

Minimoimme tuuli- ja aurinkovoiman haitat ja maksimoimme hyödyt. Vastaamme puheluihin, kuuntelemme ja parannamme suunnitelmia. Te olitte täällä ensin – näin ajattelemme. Pitkä kokemus energia-alalta takaa sen, että asiat sujuvat ja työt etenevät.

Tuulivoimaloiden verotulot auttavat vahvistamaan kunnan palvelurakennetta. Kiinteistöveron lisäksi kunta saa verotuloja maanomistajien maanvuokratulojen kautta. Tuulipuistot työllistävät myös paikallisia maanrakennusalan yrittäjiä ja muita toimijoita merkittävällä tavalla.

Kunnanjohtaja Lauri Laajala, Perho

Alustavien selvitysten perusteella Honkahuhta sopii hyvin tuulivoimalle. Me emme kuitenkaan tunne aluetta yhtä hyvin kuin Perhon asukkaat. Siksi kuuntelemme tarkasti paikallisia näkemyksiä ja kannustamme kaikkia avoimeen vuoropuheluun.

Toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto, Pohjan Voima

lisätietoja

Mira Talonen
Projektipäällikkö
050 316 0148
mira.talonen@pohjanvoima.fi

Kirsi Kyllönen
Hankekehityspäällikkö
040 151 1677
kirsi.kyllonen@ilmatar.fi

Hankealueen sijainti

Hyödymme yhdessä.

Kun rakentaminen alkaa, mahdollisimman suuri osa työstä ohjataan paikallisille yrityksille. Honkahuhdan tuuli- ja aurinkopuisto tuottaa tuloja myös maanomistajille ja verotuloja Perhon kunnalle pitkälle tulevaisuuteen.