26.2.2024

Asukaskysely nyt avoinna

Honkahuhdan tuulipuiston YVA-menettely etenee. Sen tarkoituksena on arvioida perusteellisesti hankkeen mahdollisia vaikutuksia.

Osana YVA-menettelyä järjestetään asukaskysely, jonka avulla saadaan tietoa hankealueen nykykäytöstä sekä lähialueen asukkaiden, maanomistajien ja muiden asiasta kiinnostuneiden näkemyksistä. Kysely on nyt avoinna, ja se löytyy täältä.

Kysely on avoinna kaikille, jotka haluavat kertoa mielipiteensä hankkeesta ja siihen liittyvistä asioista. Kaikki vastaukset ovat hankkeen suunnittelun ja kehittämisen kannalta arvokkaita. Vastausaikaa on 24.3.2024 saakka.

Kyselyn voi täyttää tietokoneella tai kännykällä, mutta suosittelemme kyselyyn vastaamista tietokoneella, sillä esitettyjen karttojen ja havainnekuvien tarkastelu on helpompaa suuremmalta näytöltä. Mikäli haluatte vastata kyselyyn mieluummin postitse lähetettävällä paperilomakkeella, sen saa hankkeen YVA-konsultilta (tuija.junttila@sweco.fi).

Saadut vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja niistä kootaan yhteenveto, jota hyödynnetään YVA-menettelyssä. YVAn tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon perustaksi eikä siinä tehdä hanketta koskevia päätöksiä.

Pohjan Voima ja Ilmatar suunnittelevat yhdessä tuuli- ja aurinkopuistoa Perhon kunnan Honkahuhdan alueelle. Alue rajautuu Vimpelin ja Vetelin rajaan.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Anu Haanela
Sweco
anu.haanela@sweco.fi
+358 44 587 7497

Projektipäällikkö Mira Talonen
Pohjan Voima
mira.talonen@pohjanvoima.fi
+358 50 316 0148

Hankekehityspäällikkö Kirsi Kyllönen
Ilmatar Energy
kirsi.kyllonen@ilmatar.fi
+358 40 151 1677

16.9.2023

Kutsu yleisötilaisuuteen 25.9.2023

Perhon kunta järjestää kaikille avoimen yleisötilaisuuden Honkahuhdan tuuli- ja aurinkopuistohankkeesta maanantaina 25.9. klo 17-19. Kahvia on tarjolla 16.30 alkaen. Tervetuloa…

14.9.2023

YVA-ohjelma on nähtävillä

Pohjan Voima ja Ilmatar suunnittelevat tuuli- ja aurinkopuiston rakentamista Perhon kunnan luoteisosaan. Suunniteltu Honkahuhdan tuuli- ja aurinkopuisto sijaitsee noin 10…

14.9.2023

Vireilletuloilmoitus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville

Perhon kunnanhallitus on käynnistänyt Honkahuhdan alueelle tuuli- ja aurinkovoimaa koskevan osayleiskaavan laatimisen. Hankealue sijaitsee Perhon kunnan luoteisosassa ja rajautuu Vetelin…