10.11.2022

Pohjan Voima ja Ilmatar suunnittelevat tuulipuistoa Perhon luoteisosaan

Tuulivoimahankkeet työllistävät paikallisia yrityksiä merkittävällä tavalla, kunnanjohtaja Lauri Laajala sanoo.

Suomalaiset energiayhtiöt Pohjan Voima ja Ilmatar suunnittelevat tuulipuistoa Honkahuhtaan, Perhon luoteisosaan. Hanketta koskeva kaavoitusaloite hyväksyttiin Perhon kunnanhallituksessa maanantaina 7.11.2022.

”Alustavien selvitysten perusteella alue sopii hyvin tuulivoimalle”, sanoo Pohjan Voiman toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto. Hankealue on tunnistettu Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntaliittojen tuulienergiaselvityksessä tuulivoimalle soveltuvaksi alueeksi.

Honkahuhta sijaitsee Vimpelin ja Vetelin kuntarajojen tuntumassa, noin 10–20 kilometriä Perhon keskustasta luoteeseen. Toteutuessaan tuulipuistoon rakennetaan enintään 15 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu nimellisteho on noin 130–150 megawattia. Tuulipuiston ohella Pohjan Voima ja Ilmatar tutkivat edellytyksiä myös aurinkovoimalan rakentamiselle.

“On hienoa päästä kehittämään hanketta yhdessä Pohjan Voiman kanssa. Tämä on laaja asuttamaton alue, ja tuuliolosuhteet ovat hyvät. Se suorastaan kutsuu selvittämään alueen tuulivoimamahdollisuuksia tarkemmin”, sanoo Ilmattaren hankekehityspäällikkö Noora Jaakamo.

Perhon kunnanjohtaja Lauri Laajala pitää tuulipuistojen taloudellista merkitystä paikallisesti suurena.

”Tuulivoimaloiden verotulot auttavat vahvistamaan kunnan palvelurakennetta. Kiinteistöveron lisäksi kunta saa verotuloja maanomistajien maanvuokratulojen kautta. Lisäksi tuulipuistot työllistävät paikallisia maanrakennusalan yrittäjiä ja muita toimijoita merkittävällä tavalla”, Laajala kertoo.

Perhossa on vireillä tai toiminnassa yhteensä kuusi tuulipuistoa. Uusiutuva energia on kunnassa muutenkin tuttu asia.

”Perhoon on suunnitteilla myös biokaasulaitos, joka hyödyntää maatilojen lantaa ja nurmimassaa sekä tuottaa biokaasua liikenteeseen tai teollisuuden käyttöön. Vanhoille turpeenottoalueille on ideoitu aurinkovoimaloita. Lisäksi kunta panostaa oman toimintansa energiatehokkuuteen”, Laajala kertoo.

Honkahuhdan tuulivoimaloiden sijoittelussa noudatetaan Perhon kunnan kriteerejä. Niiden mukaan uusien tuulivoimaloiden on oltava vähintään 1,5 kilometrin päässä asuinrakennuksista, vähintään kilometrin päässä Natura-alueista ja pohjavesialueista sekä vähintään kuuden kilometrin päässä Salamajärven luonnonsuojelualueesta.

Hankkeen seuraava askel on YVA eli ympäristövaikutusten arviointi. Sen aikana tutkitaan tuulipuiston vaikutuksia asukkaisiin, maisemaan ja ympäristöön. YVA-prosessissa selvitetään muun muassa alueella mahdollisesti elävät herkät eläinlajit ja tärkeät luontokohteet.

Pohjan Voima ja Ilmatar järjestävät Honkahuhdan tuulipuistosta kaikille perholaisille avoimen keskustelutilaisuuden tiistaina 22. marraskuuta klo 17. Tilaisuus järjestetään etäkokouksena. Osallistumisohjeet löytyvät osoitteesta www.honkahuhta.fi.

Voimaloiden lopullinen määrä ja tarkka sijainti selviävät kaavoitus- ja lupaprosessin aikana. Lopullisen päätöksen tuulipuistojen rakentamisesta tekee aina suunnittelualueen kunta. Jos Honkahuhdan hanke toteutuu, tuulisähkön tuotanto alkaa arviolta aikaisintaan vuonna 2028.

Pohjan Voima on suomalainen energiayhtiö, jonka omistajiin ja rahoittajiin kuuluu muun muassa LähiTapiola. Pohjan Voiman tavoitteena on rakentaa itse kehittämänsä hankkeet ja jäädä myös operoimaan sähköntuotantoa. Tuulivoiman lisäksi yritys suunnittelee ja toteuttaa aurinkoenergiahankkeita.

Ilmatar kehittää, rakentaa, käyttää ja omistaa tuulivoimakohteita Suomessa jo 11 vuoden kokemuksella. Yritys myy tuottamaansa sähköä kuluttajille ja yrityksille. Ilmattarella on kokemusta useiden tuulivoimahankkeiden toteuttamisesta: esimerkiksi viime vuonna valmistui Suomen suurin tuulivoimala Pyhännän ja Kajaanin rajalle.

Lisää tietoja hankkeesta löytyy osoitteesta www.honkahuhta.fi.

LISÄTIEDOT

Tomi Mäkipelto
Toimitusjohtaja, Pohjan Voima Oy
+358 50 370 4092
tomi.makipelto@pohjanvoima.fi

Noora Jaakamo
Hankekehityspäällikkö, Ilmatar Oy
+358 50 406 3136
noora.jaakamo@ilmatar.fi

26.2.2024

Asukaskysely nyt avoinna

Honkahuhdan tuulipuiston YVA-menettely etenee. Sen tarkoituksena on arvioida perusteellisesti hankkeen mahdollisia vaikutuksia. Osana YVA-menettelyä järjestetään asukaskysely, jonka avulla saadaan tietoa…

16.9.2023

Kutsu yleisötilaisuuteen 25.9.2023

Perhon kunta järjestää kaikille avoimen yleisötilaisuuden Honkahuhdan tuuli- ja aurinkopuistohankkeesta maanantaina 25.9. klo 17-19. Kahvia on tarjolla 16.30 alkaen. Tervetuloa…

14.9.2023

YVA-ohjelma on nähtävillä

Pohjan Voima ja Ilmatar suunnittelevat tuuli- ja aurinkopuiston rakentamista Perhon kunnan luoteisosaan. Suunniteltu Honkahuhdan tuuli- ja aurinkopuisto sijaitsee noin 10…