14.9.2023

Vireilletuloilmoitus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville

Perhon kunnanhallitus on käynnistänyt Honkahuhdan alueelle tuuli- ja aurinkovoimaa koskevan osayleiskaavan laatimisen. Hankealue sijaitsee Perhon kunnan luoteisosassa ja rajautuu Vetelin ja Vimpelin kunnan rajoihin sekä Etelä-Pohjanmaan maakuntaan. Hankealueelta noin kymmenen kilometriä Perhon keskustaajamaan. Alueen pinta-ala on noin 3 430 hehtaaria.

Pohjan Voima ja Ilmatar suunnittelevat Honkahuhdan alueelle 9-12 maksimissaan 350 metrin korkuista tuulivoimalaa. Sen lisäksi alueelle suunnitellaan aurinkopuistoa.

Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena kaavana siten, että rakennusluvat voidaan myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella.

Perhon Honkahuhdan tuuli- ja aurinkovoimayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 14.9.–13.10.2023 välisen ajan Perhon kunnantalolla (Keskustie 2, 69950 Perho) sekä kunnan verkkosivuilla.

Kaavoituksen rinnalla on käynnistynyt tuulivoimapuistoa ja sähkönsiirtoa koskeva YVA-lain mukainen YVA-menettely (www.ymparisto.fi/honkahuhtatuulijaaurinkovoimaYVA).

YVA-menettelyn arviointiohjelmaa ja kaavoitusta käsittelevä yhteinen ja avoin yleisötilaisuus järjestetään 25.9.2023 klo 17-19 Perhon kunnantalolla.

LISÄTIEDOT
Tomi Mäkipelto
Toimitusjohtaja, Pohjan Voima
+358 50 370 4092

26.2.2024

Asukaskysely nyt avoinna

Honkahuhdan tuulipuiston YVA-menettely etenee. Sen tarkoituksena on arvioida perusteellisesti hankkeen mahdollisia vaikutuksia. Osana YVA-menettelyä järjestetään asukaskysely, jonka avulla saadaan tietoa…

16.9.2023

Kutsu yleisötilaisuuteen 25.9.2023

Perhon kunta järjestää kaikille avoimen yleisötilaisuuden Honkahuhdan tuuli- ja aurinkopuistohankkeesta maanantaina 25.9. klo 17-19. Kahvia on tarjolla 16.30 alkaen. Tervetuloa…

14.9.2023

YVA-ohjelma on nähtävillä

Pohjan Voima ja Ilmatar suunnittelevat tuuli- ja aurinkopuiston rakentamista Perhon kunnan luoteisosaan. Suunniteltu Honkahuhdan tuuli- ja aurinkopuisto sijaitsee noin 10…