14.9.2023

Vireilletuloilmoitus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville

Perhon kunnanhallitus on käynnistänyt Honkahuhdan alueelle tuuli- ja aurinkovoimaa koskevan osayleiskaavan laatimisen. Hankealue sijaitsee Perhon kunnan luoteisosassa ja rajautuu Vetelin ja Vimpelin kunnan rajoihin sekä Etelä-Pohjanmaan maakuntaan. Hankealueelta noin kymmenen kilometriä Perhon keskustaajamaan. Alueen pinta-ala on noin 3 430 hehtaaria.

Pohjan Voima ja Ilmatar suunnittelevat Honkahuhdan alueelle 9-12 maksimissaan 350 metrin korkuista tuulivoimalaa. Sen lisäksi alueelle suunnitellaan aurinkopuistoa.

Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena kaavana siten, että rakennusluvat voidaan myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella.

Perhon Honkahuhdan tuuli- ja aurinkovoimayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 14.9.–13.10.2023 välisen ajan Perhon kunnantalolla (Keskustie 2, 69950 Perho) sekä kunnan verkkosivuilla.

Kaavoituksen rinnalla on käynnistynyt tuulivoimapuistoa ja sähkönsiirtoa koskeva YVA-lain mukainen YVA-menettely (www.ymparisto.fi/honkahuhtatuulijaaurinkovoimaYVA).

YVA-menettelyn arviointiohjelmaa ja kaavoitusta käsittelevä yhteinen ja avoin yleisötilaisuus järjestetään 25.9.2023 klo 17-19 Perhon kunnantalolla.

LISÄTIEDOT
Tomi Mäkipelto
Toimitusjohtaja, Pohjan Voima
+358 50 370 4092

16.9.2023

Kutsu yleisötilaisuuteen 25.9.2023

Perhon kunta järjestää kaikille avoimen yleisötilaisuuden Honkahuhdan tuuli- ja aurinkopuistohankkeesta maanantaina 25.9. klo 17-19. Kahvia on tarjolla 16.30 alkaen. Tervetuloa…

14.9.2023

YVA-ohjelma on nähtävillä

Pohjan Voima ja Ilmatar suunnittelevat tuuli- ja aurinkopuiston rakentamista Perhon kunnan luoteisosaan. Suunniteltu Honkahuhdan tuuli- ja aurinkopuisto sijaitsee noin 10…

10.11.2022

Pohjan Voima ja Ilmatar suunnittelevat tuulipuistoa Perhon luoteisosaan

Tuulivoimahankkeet työllistävät paikallisia yrityksiä merkittävällä tavalla, kunnanjohtaja Lauri Laajala sanoo. Suomalaiset energiayhtiöt Pohjan Voima ja Ilmatar suunnittelevat tuulipuistoa Honkahuhtaan, Perhon…