14.9.2023

YVA-ohjelma on nähtävillä

Pohjan Voima ja Ilmatar suunnittelevat tuuli- ja aurinkopuiston rakentamista Perhon kunnan luoteisosaan. Suunniteltu Honkahuhdan tuuli- ja aurinkopuisto sijaitsee noin 10 kilometrin päässä Perhon keskustaajamasta.

Alueelle suunnitellaan enintään 12 tuulivoimalan rakentamista, joiden yksikköteho on enintään 14 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 350 metriä.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) on asetettu nähtäville, ja voit tutustua siihen täällä.

Paperimuodossa arviointiohjelmaan voi tutustua 14.9.–13.10.2023 välisenä aikana Perhon kunnanvirastossa (Keskustie 2, Perho), Halsuan kunnantalolla (Kauppisentie 2, Halsua), Vetelin kunnantalolla (Kivihyypäntie 1, Veteli) ja Vimpelin kunnanvirastossa (Patruunantie 15, Vimpeli).

Hanketta, YVA-menettelyä ja sen kanssa samanaikaisesti alkavaa tuulivoima-alueen kaavoitusta koskeva esittely- ja yleisötilaisuus järjestetään Perhon kunnantalolla maanantaina 25.9.2023 klo 17–19. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä.

16.9.2023

Kutsu yleisötilaisuuteen 25.9.2023

Perhon kunta järjestää kaikille avoimen yleisötilaisuuden Honkahuhdan tuuli- ja aurinkopuistohankkeesta maanantaina 25.9. klo 17-19. Kahvia on tarjolla 16.30 alkaen. Tervetuloa…

14.9.2023

Vireilletuloilmoitus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville

Perhon kunnanhallitus on käynnistänyt Honkahuhdan alueelle tuuli- ja aurinkovoimaa koskevan osayleiskaavan laatimisen. Hankealue sijaitsee Perhon kunnan luoteisosassa ja rajautuu Vetelin…

10.11.2022

Pohjan Voima ja Ilmatar suunnittelevat tuulipuistoa Perhon luoteisosaan

Tuulivoimahankkeet työllistävät paikallisia yrityksiä merkittävällä tavalla, kunnanjohtaja Lauri Laajala sanoo. Suomalaiset energiayhtiöt Pohjan Voima ja Ilmatar suunnittelevat tuulipuistoa Honkahuhtaan, Perhon…